min

Vakt-kommune.noTids- og ressursstyring
- alle ansatte i en IT-løsning for hele kommunenSmarte digitale grep med minVakt-kommune gir fordeler
Rådmann m/stab

 • Sparer 60 % av kostnader knyttet til ressurshåndtering og arbeid med timelister mot lønn

 • Rapporter med beslutningsstøtte

 • Styringspanel med dagens nøkkeltall

 • Statistikk for fravær og personalkostnader for hele kommune

 • Full oversikt over ressursbruk i forhold til budsjett

 • Enkelt og billig i drift

 • Tilrettelagt for kommunesamarbeid


Enhetsledere

 • Forenkling av vikarhåndtering - spar minst 60 % tid

 • Frigjør tid til andre oppgaver

 • Bedre ressursutnyttelse

 • Oversiktlig arbeidsplanlegging

 • Felles tilstede- og fraværsrapportering

 • Prosjektoversikt med budsjetterte og faktisk forbrukte timer


Medarbeidere

 • Shopper vakter/vikartimer selv

 • Påvirker sin egen arbeidstid

 • Full oversikt over din arbeidsplan

 • Full kontroll på timebank og tidsforbruk

 • Elektronisk timeliste, egenmelding og permisjonssøknad
Arbeidsplanlegging for alle tjenesteområder i kommunen
Skole

 • Vikarhåndtering

 • Timeplanlegging


Helse

 • Alle former for turnus og arbeidsplanlegging

 • Rotasjon, medlever, spesial/forhandler, bakvaktordning

 • Vikarhåndtering


Adminstrasjon / teknisk

 • Timeregistrering

 • Full kontroll på alle timer og prosjekt


minVakt-kommune har funksjoner som dekker ulike behov
innen kommunens tjenesteomåder
Se filmen >

SKOLE

 • Finne ledige vikarer

 • Timeplanlegging

 • Automatisk generering av timelister

 • Fyllingsgrad på stilling, timelister og avspaseringsbank oppdateres automatisk

 • Ansatte har oversikt over ubesatte timer og elektronisk timeliste

 • Timebank

 • Tilstedeoversikt

 • HR funksjonSe filmen >

BARNEHAGE - HELSE - SOSIAL - BRANN

 • Forenkler planlegging av turnus

 • Vikarhåndtering

 • Arbeidsplanleggingen overvåkes av regelverk

 • Har kommunikasjon med ansatte

 • Leder tar ut rapporter i sanntid–eksempelvis fravær, innleie av personal, kostnader og avvik

 • Proaktive ansatte - shopper vakter

 • Timebank

 • Tilstedeoversikt

 • HR funksjon


Se filmen >

ADMINISTRASJON - DRIFT - TJENESTER

 • Ansatte registrerer timer der de er – også på reise

 • Leder med oversikt over ansatte sin tilstedeværelse
  Gjelder: tjenestereiser, tilstede, møter, syk, mm

 • Autotimebank – pluss- og minustimer

 • Rapporter i sanntid

 • For fastlønte, timelønte og innleide

 • Timebank

 • HR funksjon


Lav brukerterskel og raskt å implementere
Alle data registreres bare en gang

 • Fravær

 • Ferie

 • Timeliste


Rapporter

 • Beslutningsstøtte på alle nivå

 • I sanntid - dagens tall

 • Oversiktlig stryringspanel med kommunens nøkkeltall


Integrasjoner

 • Lønns- og fakturasystem

 • Outlook

 • Sentralbord

 • FEIDE

 • GSIKan brukes på alle enheter

 • Mobil, nettbrett og pc

 • Skybasert løsning - born in the cloud


Nyheter

 • Nye funksjoner blir automatisk tilgjengelig


Pålogging

 • Med ADFS

 • FEIDE

minVakt-kommune gir kostnadsbesparelse
- og god personalstyring med involvering av ansatte i kommunen

Enhver leders og ansattes drøm!
Triangel er pionér på skybaserte løsninger og har mer enn
100.000 brukere.


TA KONTAKT MED

Triangel Solutions AS
Tlf: 99 59 16 50
Mail: post@triangel.no
www.triangel.no